loader image

親親小寵物PIKA「與寵物相處」工作坊

參觀衣物回收箱

參觀私家車

參觀通州街公園

參觀超級市場

參觀過路設施

參觀道路安全巴士

參觀同學家居環境

參觀環保回收箱

小食嘗試_豆角炒雞蛋

小食嘗試_果醬三文治

小食嘗試_雪糕香蕉船

炒雞蛋活動

製作西瓜冰棒

製作雪糕

煮麥皮活動

英語活動鮮榨橙汁

新生適應週

種植活動

收割蔥

種蔥及製作蔥油餅

兒童天地親子野餐樂

漁農自然護理署「愛護動物你要知」講座

動物化妝舞會

動物劇場

賽馬會友趣學中心計劃
社區學習活動--參觀動物愛護協會

賽馬會友趣學中心計劃
社區學習活動--啟德郵輪碼頭公園

賽馬會友趣學中心計劃
社區學習活動--購物樂

賽馬會友趣學中心計劃
參觀家居環境

賽馬會友趣學中心計劃
社區學習活動--上茶樓