loader image

【校長有話兒】自由遊戲 俾孩子有無盡發展空間

自由遊戲嘅理念,就係將遊戲主權交番俾小朋友。點樣玩、同邊個玩,玩啲咩都係小朋友自己決定。

呢種自主權、擁有感,能夠俾孩子有莫大嘅成就感、思考主導模式,可以鼓勵諗多啲,諗到就去做。透過老師嘅引導,小朋友自然擁有解難、分析、自律,與人合作能力,呢啲都係21世紀推祟嘅個人能力。

學校有幸獲教育網站Parents Daily到校採訪,拍攝低乙班小朋友進行自由遊戲的過程,

有關內容已轉載於學校社交網頁:https://fb.watch/734RLpvGAA/,誠邀家長登入帳戶觀賞,同時了解學校推行自由遊戲的現況。

南昌幼稚園社交網頁:https://www.facebook.com/ELCHKNCKG

**社交網頁恆常上載學生在校/ 參觀之活動相片,敬請敬請讚好,分享及追蹤以便獲取學校及孩子的最新消息。